Kategorie II
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - montážKategorie II

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik montážních a optických měření - Kategorie II

Osoby, které jsou certifikované pro Kategorii II, jsou považovány za kvalifikovaný personál, který je certifikován pro provádění ustavování horizontálních a vertikálních strojů, kladek a řemenic, kardanů, soustrojí. Znají základy měření geometrie laserem a umí provádět měření přímosti. Umí provádět jednokanálové vibrační monitorování. Činnosti jsou prováděny v souladu se zavedenými a potvrzenými postupy. Osoby, které jsou certifikovány pro Kategorii II, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od Kategorie I.

Osoba certifikovaná pro Kategorii II musí být kvalifikovaná také pro tyto činnosti:
  • práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami,
  • práci s přístroji pro ustavování strojů (dle bodu d,e,), včetně všech potřebných SW,
  • zpracování a vyhodnocení naměřených dat, tvorba databází měření,
  • provádění ustavování horizontálních strojů, vertikálních strojů, kladek a řemenic, kardanů a soustrojí,
  • základy měření geometrie laserem - měření přímosti,
  • typické ustavované a měřené stroje: čerpadla horizontální i vertikální, ventilátory, převodovky s pohonem elektromotorem, pohonů s vloženými nebo kardanovými hřídeli, měření průhybů nosníků a základů,
  • doporučování postupu měření a ustavení strojů, včetně nápravy,
  • klasifikování, interpretaci a hodnocení výsledků měření v souladu s normami a doporučeními.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii II

Dolák David, Sev.en Services s.r.o., Mostplatnost od : 04.12.2018
platnost do : 04.12.2028
Ing. Dufek Ondřej, LAMI KAPPA, spol. s r.o., Tepliceplatnost od : 04.12.2018
platnost do : 04.12.2028
Ing. Gurský Milan, Bilfinger Czech s.r.o., Mostplatnost od : 04.12.2018
platnost do : 04.12.2028
Bc. Podhorský Zdeněk, Mondi Štětí a.s., Štětíplatnost od : 14.11.2012
platnost do : 14.11.2025
Roubíček Jaroslav, ALIGNMENT TOOLS LTD, org. složka, Prahaplatnost od : 24.03.2017
platnost do : 24.03.2027

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 29. února 2024.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.