Článek I
StanovyČlánek I

STANOVY ATD ČR, z.s.

Článek I - Úvodní ustanovení

1. Název

Asociace technických diagnostiků České republiky, zapsaný spolek,
dále jen „Spolek“. Spolek užívá zkrácený název „Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.“ nebo „ATD ČR, z.s.“.

2. Sídlo

VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172 / 15
Ostrava - Poruba
PSČ 708 33

3. Základní poslání

ATD ČR, z.s. je dobrovolnou, nepolitickou, nezávislou, neziskovou a profesní organizací vzniklou podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, za účelem naplňování společného zájmu svých členů v technické diagnostice a údržbě, zejména pak v oborech diagnostiky elektrických zařízení, montážních a optických měření, termografie, tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky.