Základní informace
DIAGO 2023Základní informace

Konference DIAGO 2023

Termín konání : 31. ledna – 1. února 2023
Místo konání : OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, Svratka
Pořadatelé : Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Záštita nad akcí : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Patronát nad akcí : prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
Odborní garanti : p. Ondřej Švec, DiS.
TRIFOSERVIS s.r.o., Čelákovice
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava, FEI
Ing. Jakub Všolák
ČEZ, a.s., Elekrárna Štěchovice, Štěchovice
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, NTVC
Mgr. Marek Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
Organizační garant : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
Další informace ke konferenci:Pozvánka: di23poz.pdf (4 strany, 3 381 kB)
Přihláška osoby: di23pri.pdf (2 strany, 185 kB)
Přihláška firmy: di23fir.pdf (1 strana, 159 kB)
Příspěvek: di23ref.pdf (2 strany, 243 kB)
Šablona příspěvku: di23sab.doc (1 strana, 67 kB)
Mediální partneři : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ a ÚDRŽBA průmyslového podniku

Logo Automa AUTOMA - časopis pro automatizační techniku