Co je nového aneb doporučujeme Vaší pozornosti
Co je nového aneb doporučujeme Vaší pozornosti

2. prosinec 2023Je nám potěšením upozornit na akci našeho partnera - ČSPU, z.s., konkrétně na Konferenční seminář "Údržba pro TOP manažery 2024", konaný v termínu 17.- 18. dubna 2024. Motto semináře roku 2024 je "Moderní údržba - inteligentní řešení pro udržitelný svět".
2. prosinec 2023Trifoservis s.r.o., Čelákovice si vás dovoluje informovat o pořádání odborného kurzu Základy tribotechniky a tribodiagnostiky 2024, který mohou zájemci využít jako přípravu k certifikaci na funkci TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK.
15. listopad 2023Evidujeme první přihlášky k účasti na 41. ročníku konference "DIAGO 2024". Přehledné informace o účastnících uvádíme v Seznamu přihlášených osob, Seznamu přihlášených firem a Seznamu příspěvků.
8. listopad 2023ATD ČR, z.s., si vás dovoluje pozvat na 41. mezinárodní vědeckou konferenci "DIAGO 2024". Zásadně měníme místo konání - Hotel Flora, Olomouc, drobně pak termín - 6. - 7.2.2024. Věříme, že také pátou desítku konferencí DIAGO zahájíme vaší hojnou účastí a řadou zajímavých přednášek z praxe, jako tomu bylo v uplynulých čtyřiceti ročnících.
3. listopad 2023Pozvání na XVIII. profesní setkání certifikovaných osob pro funkci "SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY" a VIII. profesní setkání certifikovaných osob pro funkci "TECHNIK DIAGNOSTIK MONTÁŽNÍCH A OPTICKÝCH MĚŘENÍ" dne 5.2.2024 (den před konferencí DIAGO 2024).
30. říjen 2023DIAGO 2024
18. září 2023Západočeská univerzita v Plzni, NTC, informuje o pořádání odborného kurzu Technik diagnostik termografie - kategorie I v prosinci 2023. Kurz je možné využít také jako přípravu k certifikaci osob na funkci TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE.
11. srpen 2023Další krok správným směrem - ATD ČR, z.s., představila nabídku spolupráce českému zdravotnictví. Jednání s panem ministrem na MZ ČR proběhlo dne 10. srpna 2023.
10. srpen 2023Úvodní informace o konání tradiční podzimní akce - XX. odborná konference "TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2022" v termínu 7. - 8. listopadu 2023 a současně XIX. profesní setkání certifikovaných osob pro funkci "TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK" v termínu 6. listopadu 2023. Na akce zvou Trifoservis s.r.o., Čelákovice a ATD ČR, z.s., Ostrava a její odborná skupina tribodiagnostiky.
9. srpen 2023Pozvánka na společné provozní setkání certifikovaných osob pro funkce „SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY“ a „TECHNIK DIAGNOSTIK MONTÁŽNÍCH A OPTICKÝCH MĚŘENÍ". Datum setkání 24. - 25. října 2023. Změna místa - Hotel U Kata, Kutná Hora.
9. srpen 2023Informace o akci našeho partnera - ATD SR, Košice a možnosti účasti na XXVI. mezinárodní vědecké konferenci "DIS 2023" v Košicích. Termín konference 3. - 4. října 2023.
20. červen 2023Pozvánka na akci ČSPU, z.s., konkrétně na 19. ročník mezinárodní odborné konference „ÚDRŽBA 2023“, konaný v termínu 20.- 21. září 2023. Podtitul letošní konference je "Autonomní údržba a diagnostika zařízení aneb každý má vliv na kondici strojů".
17. červen 2023Doplněna chybějící čísla časopisu Technická diagnostika, včetně zvláštního čísla Technická diagnostika z1/2023.
21. květen 2023ATD ČR, z.s., Ostrava, její odborná skupina termografie, a pracoviště ZČU Plzeň a VŠB-TU Ostrava, si vás dovolují pozvat na VI. profesně pracovní setkání certifikovaných osob pro funkci "TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE". Datum setkání 9. října 2023.
3. květen 2023ATD ČR, z.s., Ostrava, odborná skupina tribodiagnostika, a TRIFOSERVIS s.r.o., Čelákovice, si vás dovolují pozvat na odborný seminář - Kontaminace maziv v provozních podmínkách, diagnostika znečištění, čistící procesy.
15. duben 2023ATD ČR, z.s., Ostrava, její odborná skupina termografie, a "TMV SS" s.r.o., Praha, si vás dovolují pozvat na profesně pracovní setkání certifikovaných osob pro funkci "TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE". Datum setkání 12. června 2023.
9. únor 2023Informujeme o aktivitě našeho partnera - firmy ADASH spol.s r.o., Ostrava a možnosti účasti na Školení na téma Vibrační diagnostika stavu strojů a řízení údržby.
7. únor 2023Pro všechny zájemce o vzdělávání z oblasti Moravy byl v úzké spolupráci ČSPÚ, z.s., ATD ČR, z.s. a FS VŠB-TU Ostrava připraven Odborný kurz MISTR ÚDRŽBY 2023 také v Ostravě. V případě vašeho zájmu začínáme 4. května 2023.
6. únor 2023Výroční členská schůze konaná v rámci konference DIAGO 2023 dne 1. února 2023 zvolila nové vedení ATD ČR, z.s. pro léta 2023 - 2026. Nové složení Nejvyššího orgánu ATD ČR, z.s. a všech pracovních komisí najdete v sekci ORGÁNY ATD ČR, z.s..
24. leden 2023Zveřejněn podrobný Program konference DIAGO 2023.
7. leden 2023Trifoservis s.r.o., Čelákovice si vás dovoluje informovat o pořádání odborného kurzu Základy tribotechniky a tribodiagnostiky, který mohou zájemci využít jako přípravu k certifikaci na funkci TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK.
18. červenec 2022Provedeno doplnění a aktualizace Seznamů certifikovaných osob dle stavu ke dni 30.06.2022. V případě nesrovnalostí pište na e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz
2. prosinec 2017Dne 30. listopadu 2017 byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ATD ČR, z.s. a ČNDT, z.s..
15. srpen 2015Zapsáním u Krajského soudu v Ostravě k 1.8.2015 dokončena přeměna ATD ČR z občanského sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.) dle podmínek Nového občanského zákoníku. Přesný název nově viz Kontakty, další údaje se nemění.