Kategorie III
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - montážKategorie III

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik montážních a optických měření - Kategorie III

Osoby, které jsou certifikované pro kvalifikační Kategorii III, jsou kvalifikované pro provádění a/nebo řízení a/nebo sestavování programů pro ustavování strojů a měření geometrie - prostorová měření laserem. Umí provádět jednokanálové vibrační monitorování. Osoby, které jsou certifikovány pro kvalifikační Kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od diagnostiků nižších kategorií a musí mít znalosti z oblasti základů geodézie.

Osoba certifikovaná pro Kategorii III musí být kvalifikovaná také pro tyto činnosti:
  • práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami,
  • práci s přístroji pro laserové měření geometrie, včetně všech potřebných SW,
  • měření délek laserem, přímosti, rovinnosti, svislosti, kolmosti, rovnoběžnosti a polohy osy rotace,
  • typické měřené stroje: rozsáhlé strojní konstrukce, rovinnosti základů,
  • sestavení programů pro měření geometrie - prostorová měření laserem, specifikaci mezí naměřených hodnot, včetně přejímacích kritérií pro jednotlivé skupiny strojů,
  • doporučování nápravných zásahů při v provozu ustavování strojů a měření geometrie,
  • organizační záležitosti související s ustavováním strojů,
  • připravování zpráv pro odpovídající personál o stavu ustavení strojů, doporučeném nápravném zásahu,
  • poskytování instrukcí a školení uchazečům a jejich technického vedení v ustavování strojů a měření geometrie.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii III

Citrák Vladimír, Krušnohorské strojírny Komořany, a.s., Mostplatnost od : 27.03.2012
platnost do : 04.12.2023
Ing. Šeremeta Ladislav, LAMI KAPPA, spol. s r.o., Tepliceplatnost od : 14.11.2012
platnost do : 14.11.2025
Mgr. Šeremeta Marek, LAMI KAPPA, spol. s r.o., Tepliceplatnost od : 14.11.2012
platnost do : 24.03.2027

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 31. prosince 2022.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.