Kategorie I
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - vibroKategorie I

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Specialista vibrační diagnostiky - Kategorie I

Osoby, které splňují požadavky pro Kategorii I, jsou potvrzované jako kvalifikované pro provádění řady jednoduchých činností při jednokanálovém vibračním monitorování stavu a diagnostice strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1. Nesmí být zodpovědné například za volbu snímače, ani za jakoukoliv prováděnou analýzu, ani za hodnocení výsledků zkoušek s výjimkou zjištění stavů s výstrahou vůči předem nastaveným výstražným mezím.

Osoba splňující požadavky Kategorie I je kvalifikovaná pro tyto činnosti:
  • práci s přenosnými přístroji na předem přidělených nebo předem naprogramovaných trasách,
  • sběr odečítaných údajů z trvale instalovaných přístrojů,
  • zapisování výsledků do databáze a pro přenos tras z počítače,
  • provádění zkoušek za ustálených provozních podmínek podle předem specifikovaných postupů,
  • zjištění, že není přítomný žádný užitečný signál,
  • porovnání měření celkových hodnot vibrací nebo jednotlivých hodnot naměřených vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii I

Tato kategorie není certifikovaná.
Je potvrzovaná osvědčením po absolvování základního kurzu.