Kategorie I
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - montážKategorie I

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik montážních a optických měření - Kategorie I

Osoby, které splňují požadavky pro Kategorii I, jsou potvrzované jako kvalifikované osoby provádějící řadu jednoduchých činností při ustavování strojů a při jednokanálovém vibračním monitorování.

Osoby splňující požadavky Kategorie I jsou podle tohoto dokumentu kvalifikovány pro:
  • práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami,
  • práci s elektronickými přístroji pro ustavování horizontálních strojů,
  • záznam naměřených dat,
  • provádění ustavování jednoduchých horizontálních strojů,
  • typické ustavované stroje: čerpadla, ventilátory, převodovky s pohonem elektromotorem.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii I

Tato kategorie není certifikovaná.
Je potvrzovaná osvědčením po absolvování základního kurzu.