Kategorie IV
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - montážKategorie IV

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik montážních a optických měření - Kategorie IV

Osoby, které jsou certifikované pro Kategorii IV, jsou kvalifikované pro provádění a/nebo řízení ustavování strojů a zařízení, měření geometrie - prostorová měření laserem. Osoby, které jsou certifikovány pro Kategorii IV, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od diagnostiků certifikovaných pro Kategorii II a Kategorii III. Umí provádět jednokanálové vibrační monitorování. Musí být také kvalifikovány pro nejnáročnější aplikace metod ustavování a měření jednotlivých typů strojů, soustrojí a zařízení, včetně nápravných opatření, vývoj nových metod měření a vyhodnocování.

Osoba certifikovaná pro Kategorii IV musí být kvalifikovaná také pro tyto činnosti:
 • práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami,
 • aplikování teorie ustavování strojů,
 • provádění měření a ustavení strojů a zařízení: kladek a řemenic, soustrojí, transmisí, převodovek, elektromotorů, generátorů, kompresorů, čerpadel a ventilátorů, základů strojů a přírub, parních a spalovacích turbin, vodních turbin, strojních konstrukcí, papírenských strojů, válcovacích stolic, strojů na výrobu folií, obráběcí strojů, ložiskových otvorů, vytlačovacích lisů,
 • poskytování technického vedení uchazečům v oboru ustavování strojů a zařízení, měření geometrie - prostorová měření laserem,
 • interpretování pokynů publikovaných v ISO pro technickou práci, mezinárodních norem a specifikací, včetně hodnocení podle nich,
 • doporučování nápravných zásahů u strojů a zařízení dle povahy zjištěného problému,
 • vyvíjení a zavádění procesů, postupů a programů v oblasti ustavování strojů a zařízení, měření geometrie - prostorová měření laserem,
 • stanovení závažnosti rozborů a platnosti kritérií pro nová, provozovaná a závady vykazující zařízení,
 • vysvětlení a vyhodnocení návodů, norem specifikací v oblasti ustavování strojů a zařízení, měření geometrie - prostorová měření laserem,
 • určování specifických ustavovacích metod, postupů a instrukcí k jejich použití,
 • řízení certifikovaných osob Kategorií II a III.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii IV

  

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 31. prosince 2022.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.