Oblasti certifikace
CertifikaceOblasti certifikace

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Oblasti certifikace pro výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK

V roce 2000 se Asociaci technických diagnostiků České republiky, o.s. (dnes ATD ČR, z.s.) za spolupráce Akreditovaného certifikovaného místa Domu techniky Ostrava (ACM DTO), dnes ACM DTO CZ pro certifikaci osob DTO CZ, s.r.o., Ostrava, který je akreditovaným subjektem č.3017 v oblasti certifikace personálu u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., Praha (ČIA), podařilo ukončit proces akreditace vybraných oblastí technické diagnostiky, který měl své pokračování v dalších letech.

ACM DTO CZ ve spolupráci s ATD ČR, z.s. je aktuálně nositelem „OSVĚDČENÍ O AKREDITACI k certifikaci pracovníků“ č.712/2015, vydaného ČIA, o.p.s., Praha, mimo jiné pro oblast technické diagnostiky, a to pro výkon funkcí SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY, TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK (akreditováno od roku 2000), pro výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE (akreditováno od roku 2006), pro výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK MONTÁŽNÍCH A OPTICKÝCH MĚŘENÍ (akreditováno v dubnu 2009) a také pro výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ (akreditováno od roku 2011).

Certifikovaný technik diagnostik se může ve své praxi stát součástí složitého systému poskytování služeb, na jehož základě je prokázání znalostí problematiky diagnostiky strojů nutností. Základním úkolem diagnostika je samozřejmě definovat s požadovanou jistotou technický stav diagnostikovaného objektu při plném uvědomění si, že nelze používat postupy ze včerejška a vědomosti z předvčerejška. Pak je jednoznačné, že se profesní certifikace osob stává nutností údržby jako procesně technické činnosti, údržba se stává prostředkem k zajištění bezpečného provozu a ovládání rizika provozu, takže naplňuje atributy prosperující výrobní společnosti.