Kategorie II
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - elektroKategorie II

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik elektrických zařízení - Kategorie II (seznam certifikovaných osob)

Osoba, která je certifikovaná pro Kategorii II, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení a/nebo sestavování programů pro monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359. Osoba, která je klasifikovaná pro Kategorii II, musí být také kvalifikovaná pro výkon elektrodiagnostiky podle zavedených a uznávaných postupů a způsobů. Jde o pracovníka pro samostatný výkon diagnostiky. Osoba klasifikovaná v Kategorii II musí mít všechny požadované schopnosti jako osoba v Kategorii I.

Osoba certifikovaná v Kategorii II je kvalifikovaná pro tyto činnosti:
  • znát možnosti diagnostických metod a techniky pro kontrolovaná zařízení a určovat jejich použití,
  • umět zdůvodnit volbu metod a techniky včetně výkladu zjištěných výsledků měření a interpretace a hodnocení výsledků s ohledem na mezní hranice měřených veličin, norem apod.,
  • stanovovat diagnostiku i možné příčiny závad,
  • doporučovat vhodná nápravná opatření,
  • zpracovávat zprávy o podmínkách při měření zařízení a výsledcích diagnostiky,
  • řídit, instruovat a vést certifikované osoby Kategorie I.,
  • znát a dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na elektrickém zařízení.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii II

doc. Ing. Hammer Miloš, CSc., Vysoké učení technické v Brně, FSIplatnost od : 23.03.2017
platnost do : 27.01.2025
prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostravaplatnost od : 01.12.2011
platnost do : 01.12.2025

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 29. února 2024.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.