Kategorie III
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - elektroKategorie III

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik elektrických zařízení - Kategorie III (seznam certifikovaných osob)

Osoba, která je certifikovaná v Kategorii III, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení programů monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1 a všech typů měření a analýzy strojů. Osoba, která je certifikovaná v Kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od osob certifikovaných v kategorii I a kategorii II a musí být také kvalifikovaná pro nejnáročnější aplikace současných v elektrodiagnostice. Musí poskytovat technické vedení diagnostikům nižších kategorií. Osoba certifikovaná v Kategorii III je kvalifikovaná pro přípravu a/nebo pro výkon všech druhů měření a metod týkající se elektrodiagnostiky.

Osoba certifikovaná v Kategorii III je kvalifikovaná pro tyto činnosti:
  • vyvíjení a zavádění metod a postupů pro diagnostiku elektrických zařízení a to jak při jejich normálním provozu tak i demontovaném stavu,
  • stanovování závažnosti rozborů a platnosti kritérií pro nová, provozovaná a závady vykazující zařízení,
  • vysvětlování a vyhodnocování návodů, norem, specifikace a sledování nejnovějších metod a měřících zařízení,
  • určování specifických zkušebních metod, postupů a instrukcí k jejich použití,
  • řízení certifikovaných osob Kategorie I a II,
  • používání jiných nebo doplňujících technik pro diagnostiku stavu zařízení,
  • základních způsobů z oblastí vibrodiagnostiky a termodiagnostiky,
  • musí mít základní znalosti o struktuře měřených objektů a principu funkce měřeného zařízení.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii III

  

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 29. února 2024.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.