číslo 2, rok 2023
ČasopisArchiv starších číselčíslo 2, rok 2023

ČASOPIS ATD ČR, z.s.

Technická diagnostika 2/2023

TD 2/2023 - přední strana TD 2/2023 - zadní strana

Číslo časopisu Technická diagnostika 2/2023 vyšlo jako speciální příloha časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku (říjen 2023) a je pro zájemce dostupné v elektronické podobě na serveru vydavatele Trade Media International Holdings Sp. z o.o. zde: TD 2/2023