Redakční rada
ČasopisRedakční rada

ČASOPIS ATD ČR, z.s.

Redakční rada a vydavatel

šéfredaktor : Ing. Daniel Zuth, Ph.D., VUT v Brně, FS
zástupce šéfredaktora : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
redakční rada : doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., předseda SSU, Bratislava
Ing. Martin Holek, Ph.D., UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPU, z.s., Praha
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., viceprezidentka ATD SR, Košice
Ing. František Vdoleček, CSc., prezident ATD ČR, z.s., Ostrava
vydavatel : Asociace technických diagnostiků České republiky, z.s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172 / 15
708 00 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 324 600, e-mail : info@atdcr.cz
povolení : MIČ : 47 990
MK ČR : 5 979
ISSN : 1210 - 311X
rozšiřuje : sekretariát Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.