číslo 1, rok 2013
ČasopisArchiv starších číselčíslo 1, rok 2013

ČASOPIS ATD ČR, z.s.

Technická diagnostika 1/2013

TD 1/2013 - přední strana TD 1/2013 - zadní strana

Číslo časopisu Technická diagnostika 1/2013 vyšlo jako speciální příloha časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku (červen/červenec 2013) a je pro zájemce dostupné v elektronické podobě na serveru Floowie zde:TD 1/2013 na Floowie