Seznam příspěvků
DIAGO 2024Seznam příspěvků

Konference DIAGO 2024

Seznam přihlášených příspěvků

Tento seznam bude vytvářen postupně v pořadí došlých příspěvků a bude pravidelně aktualizován.


 Autor (autoři)Název příspěvku
1.Nahodil P., Hammer M.Diagnostika asynchronních motorů a jejich testování
2.Petržela T.Diagnostika částečných výbojů elektrických točivých strojů
3.Sann S., Tomeh E.Online diagnostika valivých ložisek elektrického pohonu hnacího ústrojí (Online diagnostic of rolling bearings of electric drive of powertrain)
4.Hammer M., Hájková A.Moderní přístupy v diagnostice technických systémů (Modern approaches in diagnostics of technical systems)
5.Cheluszka P.Numerical determination of mining efficiency for predicting load and energy consumption in a roadheader research simulator
6.Chytka P.100 let automatické převodovky a její kapaliny - historie, současnost, budoucnost a klíčové prvky údržby
7.Fulneček J., Prokop L., Mišák S.Diagnostika synchronního generátoru vodní elektrárny
8.Kabot O., Prokop L., Mišák S.Testování izolačních vlastností součástek pro letecké systémy
9.Růžička P.Praktické aplikace maziv snižujících spotřebu energie (The practical applications of energy reducing lubricants)
10.Švec O.Motorové oleje a paliva, jejich diagnostika a příklady z praxe (Engine oils and fuels, their diagnostics and practical examples)
11.Křováček A.Čistota a prodlužování životnosti olejů - speciální diagnostika ve ŠKODA AUTO a.s. (Cleanliness and prolongation of oil life - Special diagnostics at ŠKODA AUTO a.s.)
12.Křepela J., Hána J.Měření vibrací a akustické emise na dvou stupňové planetové převodovce a tří stupňové čelní převodovce
13.Svoboda J.Měření teploty plamene ve spalovací komoře
14.Kubáč M., Lipus T.Online monitoring a vzdálená diagnostika strojů (Online monitoring and remote diagnostics of machines)
15.Šeremeta M.Měření souososti parní turbíny současně na 4 spojkách
16.Němeček J.Analýza příčin poškození ložisek (Failure root cause analysis)
17. Janczura J., Kądziołka T.Diagnostyka układu zasilania silników o zapłonie samoczynnym (Diagnostics of the power system of compression-ignition engines)
18.Kądziołka T., Janczura J.Diagnostyka traktury organów piszczałkowych (Diagnosis the tracker action of the pipe organs)
19.Kowalski S., Kądziołka T., Gawlak J.Diagnostyka układu zasilania silników spalinowych pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne (Diagnostics of the power supply system of combustion engines in terms of their impact on the natural environment)
20.Straka V., Kuboš D., Petráň P., Choura M., Zítek P.Na jaké aplikace nelze kvantitativní termografii použít. Nebo lze?
21.Matuszak Z., Żabińska I., Sobstel A.Wybrane metody kontroli geometrii elementów rurowych (Selected methods for geometry check of tubular components)
22.Horáček V., Smolík L.Nový diagnostický parametr pro monitorování stavu hlavních kondenzátorů parních turbín
23.Procházka M., Heisig L., Blata J., Žilová I.Výhody certifikovaného technického diagnostika v oblasti pojištění strojů a zařízení
24.Roubíček J.Různé způsoby měření přímosti laserovými měřicími přístroji
25.Tesař J., Honner M., Veselý Z., Lang V.Termodiagnostika při 3D tisku
26.Aleš Z., Mrázek J., Pexa M.Prediktivní údržba jako nezbytná součást informačního systému řízení údržby (Predictive maintenance as an essential component of maintenance management information system)
27.Kotouček M., Zahuta O.Vibrodiagnostika s Crystal Instruments
28.Svoboda Š.Prostředky a metody vedoucí ke snížení nákladů za energie a zvýšení životnosti strojů a zařízení
29.Remiorz E., Mikula S.Koncepcja cięgna roboczego maszyn górniczych złożonego z rozbieralnych elementów (The concept of a link chain intended for mining machines consisting of demountable elements)
30.Záležák Z., Bernát R., Kecskés N., Gálik R., Edl M.Vibrodiagnostika výrobných strojov (Vibrodiagnostics of production machines)
31.Bernát R., Záležák Z., Kecskés N., Gálik R., Edl M.Diagnostics and innovation of the welding process of the manipulation eye


Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 8. ledna 2024.