Seznam příspěvků
DIAGO 2023Seznam příspěvků

Konference DIAGO 2023

Seznam přihlášených příspěvků

Tento seznam bude vytvářen postupně v pořadí došlých příspěvků a bude pravidelně aktualizován.


 Autor (autoři)Název příspěvku
1.Hammer M., Nahodil P.Diagnostika pohonů s frekvenčním měničem v praxi
2.Švantner M., Honner M.Termografie v diagnostice a údržbě zařízení v energetickém průmyslu
3.Růžička P.Plastická maziva pro ložiska elektromobilů
4.Klapka J."Schválená/approval" maziva - systémy a procesy
5.Chytka P.Dopady a konsekvence přechodu ze spalovacích motorů na elektromobilitu z pohledu maziv a jejich výroby, aplikace, identifikovaná rizika (Impacts and consequences of the transition process from ices on evs, focused on lubricants formulation and lubes manufacturing)
6.Lazar L.Specifika vyvažování hydrogenerátorů (Specifics of hydrogenerators balancing)
7.Mišák S., Prokop L.Systém řízení a správy testovacího polygonu pro cirkulární ekonomiku
8. Prokop L., Kabot O., Fulneček J., Mišák S.Stanoviště pro analýzu částečných výbojů v podmínkách specifických pro letecké systémy
9.Straka V.Diagnostika transformátorových průchodek pomocí napětí o snížené frekvenci (Diagnostics of transformer bushings using voltage with reduced frequency)
10.Tomeh E.Zdroje vibrací převodovky lyžařského vleku (Vibration sources of the ski lift gearbox)
11.Kosiba J., Paumer M., Tkáč Z.Vyhodnotenie technických kontrol zážihových spaľovacích motorov
12.Záležák Z., Bernát R., Kecskés N., Žarnovský J., Gálik R.Opotrebovanie funkčných častí vstrekovacieho systému naftového motora (Wear of functional parts of the diesel engine injection system)
13.Žarnovský J., Mikuš R., Kováč I, Dobranský J., Bernát R., Záležák Z., Weis M.Analýza ventilátorovej techniky pomocou vibrodiagnostiky (Analysis of fan technology using vibrodiagnostics)
14.Zuth D.Shluková analýza vibrodiagnostického signálu
15.Beneš F.Analýza a řešení momentové nevývahy
16.Matuszak Z.Wybrane metody ograniczania emisji szkodliwych składników spalin z silników okrętowych (Selected methods to reduce emissions of harmful exhaust components from marine engines)
17.Straka V.Limity kvantitativní termografie závislé na vlastnostech použitých kamer (Limits of quantitative thermography depending on the properties of the cameras used)
18.Muzika L., Honner M., Skála J.Automatizovaná termodiagnostika s umělou inteligencí v průmyslové výrobě
19.Straka V.Problematika mikroskopické termografie (Issues of microscopic thermography)
20.Šeremeta M.Normativní úprava ustavování rotačních strojů na obzoru? (Shaft alignment technical standard coming?)
21.Cheluszka P., Głuszek G., Melecký J.Symulator oparty na rozszerzonej rzeczywistości w diagnostyce technicznej kombajnów chodnikowych i szkoleniu operatorów (An AR-based simulator for technical diagnostics of roadheaders and operator training)
22.Kądziołka T., Kowalski S., Janczura J., Mońko T.Diagnostyka organów piszczałkowych (Diagnosis of pipe organs)
23.Kowalski S. Wpływ badań diagnostycznych układu kierowniczego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (The effect of diagnostic testing of the steering system on road safety)
24.Janík O., Zatloukal J.Nové trendy: Strojové učení a bezrozváděčová online vibrodiagnostika
25.Pačaiová H., Habala I., Duriš L., Gazda T., Darvaši P., Kóča F.Manažérstvo rizík a bezpečnosť strojov v kontexte digitalizácie
26.Svoboda Š.Kvalitní diagnostika je úspěšná cesta ke snížení nákladů za drahé energie
27.Peterka B., Pošta J.Předepínané šroubové spoje a možnost jejich prediktivní údržby (Possibilities of preventive maintenance of tension bolted joints)
28.Pašek R., Horáček V., Schmidt F., Smolík L.Dynamické zkoušky zatěžovací základů velkých turbosoustrojí – Současná praxe a perspektivní metody
29.Smolík L., Houdek V., Kubín Z.Lokalizace rázového buzení v technologickém celku s využitím vlnkové transformace


Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 21. ledna 2023.