Základní program
DIAGO 2024Základní program

Konference DIAGO 2024

Základní program konference

Tento program je určen pouze pro základní orientaci v časovém plánu konference.
Podrobný program konference DIAGO 2024, včetně pořadí přednášek, bude vytvořen v průběhu měsíce ledna 2024 na základě přihlášených příspěvků a bude účastníkům předán jako součást konferenčních materiálů při prezenci. V případě dotazů, případně nutnosti dohody na termínu přednesení příspěvku, je možné kontaktovat organizátory, jmenovitě pak doc. Ing. Františka Helebranta, CSc., CTD na e-mailu : frantisek.helebrant@vsb.cz nebo tel. : +420 602 829 972.

pondělí
5.2.2024
profesní setkání Vibro a MaOM
12.00 - 14.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
od 19.00
prezence účastníků profesního setkání Vibro a MaOM
odborná část XVIII. setkání Vibro a VIII. setkání MaOM
prezence účastníků konference DIAGO 2024
odborné setkání účastníků profesního dne a konference
úterý
6.2.2024
DIAGO 2024
08.00 - 13.00
09.00
09.30 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
od 19.30
prezence účastníků konference DIAGO 2024
slavnostní zahájení konference, vystoupení hostů
1. blok odborných přednášek
přestávka na kávu
2. blok odborných přednášek
přestávka na oběd
3. blok odborných přednášek
představení firem
výstavka firem, odborné diskuse
odborné diskusní fórum
středa
7.2.2024
DIAGO 2024
09.00 - 10.00
10.15 - 12.00
od 12.00
jednání v odborných sekcích
výroční členská schůze ATD ČR, z.s. a zakončení konference
oběd