Programová komise
Orgány spolkuProgramová komise

ORGÁNY ATD ČR, z.s.

Programová komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ, Ostrava zvolená pro léta 2020 - 2023

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
vedoucí komise
Technická univerzita v Liberci, FS
doc. Dr. Ing. Elias Tomeh
zástupce vedoucího komise
Technická univerzita v Liberci, FS
Ing. Jan Blata, Ph.D.
člen komise
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
Ing. Daniel Zuth, PhD.
člen komise
Vysoké učení technické v Brně, FSI
Ing. Michal Švantner, Ph.D.
člen komise
Západočeská univerzita v Plzni, NTVC