Programová komise
Orgány spolkuProgramová komise

ORGÁNY ATD ČR, z.s.

Programová komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ, Ostrava zvolená pro léta 2023 - 2026

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček, CTD
předseda komise
Technická univerzita v Liberci, FS
doc. Dr. Ing. Elias Tomeh, CTD
místopředseda komise
Technická univerzita v Liberci, FS
Ing. Jan Blata, Ph.D., CTD
člen komise
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
Ing. Daniel Zuth, PhD., CTD
člen komise
Vysoké učení technické v Brně, FSI
Ing. Michal Švantner, Ph.D., CTD
člen komise
Západočeská univerzita v Plzni, NTC