Statutární orgán
Orgány spolkuStatutární orgán

ORGÁNY ATD ČR, z.s.

Statutární orgán ATD ČR, z.s. zvolený pro léta 2020 - 2023

Ing. František Vdoleček, CSc.
prezident ATD ČR, z.s.
den zániku členství: 28. prosince 2021
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
víceprezident ATD ČR, z.s.
Technická univerzita v Liberci, FS
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník - hospodář ATD ČR, z.s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS