První část daru DOZP BENJAMÍN HAVÍŘOV
InformacePrvní část daru DOZP BENJAMÍN HAVÍŘOV

ATD ČR, z.s., PŘEDALA PRVNÍ ČÁST DARU DOZP BENJAMÍN HAVÍŘOV

DOZP BENJAMÍN HAVÍŘOV, plným názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace Havířov, je zařízení, které se snaží poskytnout odpovídající a bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením, které nemohou žít v rodinném prostředí. Dle webu organizace se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky a případně dalšího vzdělávání, které mají středně těžké, těžké a hluboké mentální postižení, případně kombinované postižení (mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením nebo poruchami autistického spektra).

Péče o takové děti vyžaduje mimo přítomnosti kvalifikovaného personálu a nepřetržité služby zdravotnických pracovníků také řadu speciálních a specifických osobních pomůcek, a to často podle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

Součástí péče, která má často dětem ulevit od bolestivých stavů, nebo se naopak snažit o rozvoj smyslového vnímání, je využití prvků konceptu bazální stimulace, polohování, zrakové a sluchové stimulace. A protože se ani tyto činnosti neobejdou bez speciálních pomůcek, rozhodla se je ATD ČR, z.s., podpořit formou daru, kdy byla zakoupena první část didaktických pomůcek sestávající z Ergo-Senzorických polštářků, Logopedických kostek s metodikou 25 x 25 cm a Tyflo polohovací stonožky.

Tato první část daru byla zařízení předána dne 23.12.2023 a společně s DOZP BENJAMÍN Havířov již nyní diskutujeme o nákupu dalších pomůcek, které by mohly pomoci rozvoji mentálních a motorických schopností dětí.

Ps. Děkujeme DOZP BENJAMÍN Havířov za uvedení mezi "sponzory" a poděkování, které bylo ve formě videa zveřejněno na stránkách organizace - Poděkování od dětí z DOZP Benjamín, p.o. v Havířově.


DOZP Benjamín Havířov - první část daru