Spolupráce ATD ČR, z.s. a ČNDT, z.s.
InformaceSpolupráce ATD ČR, z.s. a ČNDT, z.s.

SPOLUPRÁCE ATD ČR, z.s. a ČNDT, z.s.

Po období příprav, projednávání a schválení v příslušných orgánech obou zapsaných spolků byla v Brně dne 30. listopadu 2017 podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Asociací technických diagnostiků České republiky, zapsaný spolek (ATD ČR, z.s.) a Českou společností pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek (ČNDT, z.s.).

Smlouva byla podepsána prezidenty obou výše jmenovaných spolků - za ATD ČR, z.s. Ing. Františkem Vdolečkem, CSc. a za ČNDT, z.s. doc. Ing. Pavlem Mazalem, CSc..

Cílem uzavřené dohody je především lepší vzájemná informovanost, popřípadě koordinace závěrů a postupů v oblastech společného působení odborného a společenského života.

Dohoda Brno 2017_11 - 01    Dohoda Brno 2017_11 - 02