SŠP VŠB-TUO, kat. 340
Kurzy a školeníOdborné kurzy TermoSŠP VŠB-TUO, kat. 340

ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ ATD ČR, z.s.

Odborné kurzy v oblasti Termodiagnostiky

Schválené školicí pracoviště VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. 340

Schválené školicí pracoviště VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. 340, si vám ve spolupráci s ATD ČR, z.s. dovoluje nabídnout možnost absolvování odborného kurzu k získání osvědčení pro výkon funkce "Technik diagnostik termografie".

Absolvování tohoto kurzu a získání příslušného osvědčení dává účastníkum možnost ucházet se o získání mezinárodního profesního certifikátu odborné způsobilosti, který na základě Osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků vydal Národní akreditační orgán (ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s.) pro certifikační orgán č. 3017 ACM DTO CZ Ostrava.
Odborné kurzy budou po naplnění minimálního počtu účastníků a dohodě o termínu zahájení kurzu probíhat ve výukové laboratoři VŠB - Technické univerzity Ostrava.

Profesní certifikát k výkonu funkce TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE (v souladu s Požadavkovým listem - viz. www.dtocz.cz nebo www.atdcr.cz) bude danému uchazeči vydán po vykonání všech částí certifikační zkoušky před hodnotící komisí.
Daný mezinárodní certifikát je platný v zemích EU a je plně v souladu s odpovídajícími ČSN EN (řada 18436).

Kontakt:

  • Ing. Jan Blata, Ph.D., tel. +420 597 324 580, +420 605 317 606, e-mail: jan.blata@vsb.cz