SŠP VŠB-TUO, kat. 340
Kurzy a školeníOdborné kurzy TriboSŠP VŠB-TUO, kat. 340

ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ ATD ČR, z.s.

Odborné kurzy v oblasti Tribodiagnostiky

Schválené školicí pracoviště VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. 340

Schválené školicí pracoviště VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. 340, si vám ve spolupráci s ATD ČR, z.s. dovoluje nabídnout možnost absolvování odborného kurzu k získání osvědčení pro výkon funkce "Technik diagnostik tribodiagnostik".

Absolvování tohoto kurzu a získání příslušného osvědčení dává účastníkum možnost ucházet se o získání mezinárodního profesního certifikátu odborné způsobilosti, který na základě Osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků vydal Národní akreditační orgán (ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s.) pro certifikační orgán č. 3017 ACM DTO CZ Ostrava.
Odborné kurzy v celkovém rozsahu 56 hodin budou po naplnění minimálního počtu účastníků a dohodě o termínu zahájení kurzu probíhat v učebně a tribologické laboratoři VŠB - Technické univerzity Ostrava.

Profesní certifikát k výkonu funkce TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK (v souladu s Požadavkovým listem - viz. www.dtocz.cz nebo www.atdcr.cz) bude danému uchazeči vydán po vykonání všech částí certifikační zkoušky před hodnotící komisí (teoretická část - test, specifická část - ústní zkouška, praktická část na jmenovaném pracovišti).
Daný mezinárodní certifikát je platný v zemích EU a je plně v souladu s odpovídajícími ČSN EN (řada 18436).

Kontakty: