Základní informace
DIAGO 2020Základní informace

Konference DIAGO 2020

Termín konání : 28. - 29. ledna 2020
Místo konání : OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, Svratka
Pořadatelé : Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Záštita nad akcí : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Patronát nad akcí : prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
Hlavní partner : Logo Centrum ENET Centrum ENET, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. - ředitel Centra ENET
Odborní garanti : p. Ondřej Švec, DiS.
Vladislav Marek, TRIFOSERVIS, Čelákovice
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
FEI, VŠB-TU Ostrava
Ing. Vít Pavlík
ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň
Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Mgr. Marek Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
Organizační garant : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
Další informace ke konferenci:Pozvánka: di20poz.pdf (4 strany, 810 kB)
Přihláška osoby: di20pri.pdf (2 strany, 129 kB)
Přihláška firmy: di20fir.pdf (1 strana, 112 kB)
Příspěvek: di20ref.pdf (2 strany, 226 kB)
Šablona příspěvku: di20sab.doc (1 strana, 66 kB)
Mediální partneři : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ a ÚDRŽBA průmyslového podniku

Logo tribotechnika tribotechnika - časopis o trení, opotrebovaní a mazaní

Logo Automa AUTOMA - časopis pro automatizační techniku