Základní informace
DIAGO 2018Základní informace

Konference DIAGO 2018

Termín konání : 30. - 31. ledna 2018
Místo konání : OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, Svratka
Pořadatelé : Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Záštita nad akcí : prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
vedoucí Katedry 340, VŠB-TU Ostrava
Hlavní partner : Logo Centrum ENET Centrum ENET, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. - ředitel Centra ENET
Odborní garanti : p. Ondřej Švec, DiS.
Vladislav Marek, TRIFOSERVIS, Čelákovice
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
FEI, VŠB-TU Ostrava
Ing. Vít Pavlík
ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň
Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Mgr. Marek Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
Organizační garant : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
Další informace ke konferenci:Pozvánka: di18poz.pdf (4 strany, 720 kB)
Přihláška osoby: di18pri.pdf (2 strany, 114 kB)
Přihláška osoby online: Závaznou přihlášku můžete vyplnit a odeslat online " zde ".
Přihláška firmy: di18fir.pdf (1 strana, 107 kB)
Příspěvek: di18ref.pdf (2 strany, 213 kB)
Šablona příspěvku: di18sab.doc (1 strana, 64 kB)
Mediální partneři : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ a ÚDRŽBA průmyslového podniku

Logo tribotechnika tribotechnika - časopis o trení, opotrebovaní a mazaní

Logo Automa AUTOMA - časopis pro automatizační techniku