Základní program
DIAGO 2020Základní program

Konference DIAGO 2020

Základní program konference

Tento program je určen pouze pro základní orientaci v časovém plánu konference.
Podrobný program konference DIAGO 2020, včetně pořadí přednášek, bude vytvořen v průběhu měsíce ledna 2020 na základě přihlášených příspěvků a bude účastníkům předán jako součást konferenčních materiálů při prezenci. V případě dotazů, případně nutnosti dohody na termínu přednesení příspěvku, je možné kontaktovat organizátory, jmenovitě pak doc. Ing. Františka Helebranta, CSc. na e-mailu : frantisek.helebrant@vsb.cz nebo tel. : +420 602 829 972.

pondělí
27.1.2020
profesní setkání Vibro a MaOM
12.00 - 14.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
od 19.00
prezence účastníků profesního setkání Vibro a MaOM
odborná část XVI. setkání Vibro a VI. setkání MaOM
prezence účastníků konference DIAGO 2020
odborné setkání účastníků profesního dne a konference
úterý
28.1.2020
DIAGO 2020
08.00 - 13.00
09.00
09.30 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
od 19.30
prezence účastníků konference DIAGO 2020
slavnostní zahájení konference, vystoupení hostů
1. blok odborných přednášek
přestávka na kávu
2. blok odborných přednášek
přestávka na oběd
3. blok odborných přednášek
představení firem
výstavka firem, odborné diskuse
odborné diskusní fórum
středa
29.1.2020
DIAGO 2020
09.00 - 10.00
10.15 - 12.00
od 12.00
jednání v odborných sekcích
výroční členská schůze ATD ČR, z.s. a zakončení konference
oběd