Seznam příspěvků
DIAGO 2020Seznam příspěvků

Konference DIAGO 2020

Seznam přihlášených příspěvků

Tento seznam bude vytvářen postupně v pořadí došlých příspěvků a bude pravidelně aktualizován.


 Autor (autoři)Název příspěvku
1.Chytka P., Hrabec L., Somerliková M.Elektromobilita z pohledu maziv. Analýza požadavků na mazání elektrických systémů podpory či náhrady spalovacích motorů (Electromobility from the perspective of lubricants. Analysis of requirements for the lubrication of electrical systems as a support or replacement for internal combustion engines)
2.Tomeh E.Přejímka tiskového stroje měřením vibrací (Acceptance of the printing machine by measuring vibrations)
3.Zuth D.Srovnání měření z levného HW ve vibrodiagnostice (Comparison low-cost hardware for vibrodiagnostics)
4.Švantner M., Lang V., Tesař J., Muzika L., Buršík M.Vysokorychlostní termografická diagnostika rotačních dílů energetických zařízení
5.Smolík L., Pašek R.Využití vysokorychlostní kamery v diagnostice strojů (Application of a high-speed camera in the fault diagnosis of machinery)
6.Matuszak Z., Rydzewski R., Żabińska I.Uwagi o zastosowaniu systemu informacyjnego TM Master w automatyzacji obsługi siłowni statku typu DP (Comments on the general TM Master information system in the automation of operating a DP ship engine room)
7.Matuszak Z., Radzikowski M.Charakterystyka systemu diagnostycznego UMAS w siłowni statku klasy DP3 (Characteristics of the UMAS diagnostic system in DP3 class ship engine room)
8.Moni V., Donát L.Provozní ověření nového korečku KU300 se zuby ESCO® na lomu ČSA
9.Moni V., Miletič T., Řehoř M.Vývoj zubů rypadel se zlepšenými vlastnostmi - Zkušební boridace
10.Řehoř M., Moni V., Miletič T.Geomechanická charakteristika skrývkových zemin těžebních lokalit Mostecké pánve
11.Roubíček J.Příklady měření geometrie obráběcích strojů laserovýmy přístroji
12.Nahodil P., Hammer M.Analýza statorového proudu asynchronního motoru při různých zatíženích a poruchách
13.Růžička P.Proč má, či nemá smysl hovořit o tribotechnice provozních náplní hybridních vozidel a elektromobilů
14.Křivohlavý J.Ustavení lanovacího stroje (Cable machine alignment)
15.Sinay J., Hrabec L., Somerliková M.Vývojové směry v oblasti alternativních pohonů automobilů - klady, zápory a rizika spojená s jejich provozem (Development trends in the area of alternative car drives - pros, cons and risks associated with their operation)
16.Žarnovský J., Mikuš R., Gálik R., Kosiba J., Kolienek A.Sledovanie spaľovacieho priestoru zážihového motora pomocou boroskopie (Monitoring of combustion space of petrol engine by means of boroscopy)
17.Pawlikowski A.System ciągłego monitorowania ciśnienia w przestrzeniach roboczych stojaków jako narzędzie diagnostyczne parametrów pracy sekcji obudowy zmechanizowanej (A continuous monitoring system of pressure in working areas of the props as a diagnostic tool operating parameters of a powered support unit)
18.Remiorz E., Mikula S.Diagnostyka bębnów łańcuchowych maszyn górniczych w warunkach eksploatacyjnych (Diagnosis of longwall machines sprockets in operating conditions)
19.Svoboda J.Použití IR oken v termografii - měření propustnosti CaF2 IR okna
20.Svoboda Š.Zvýšení efektivity a přesnosti bezkontaktního měření teplot a zobrazování termokamerami
21.Holek M., Krovak M.Porovnání metod měření měkkých kalů MPC a CPA na vybraných strojích
22.Straka V., Zítek P.Netradiční termografické automatizační aplikace
23.Dufek O.Monitoring převodovky pohonu kolesa kolesového rypadla
24.Švec O.Novinky v tribodiagnostice se zaměřením na praktické příklady
25.Peško R.Orbit 60 Series - Bently Nevada’s Next Generation Platform
26.Pačaiová H., Glatz J., Darvaši P., Habala I.Riadenie rizík v údržbe - implementácia systému zaisťovania nebezpečnej energie (Risk management in maintenance - implementation of a hazardous energy isolation system)
27.Bernát R., Záležák Z., Kecskés N., Jablonický J., Kollárová K.Diagnostika vozidiel pri zmene výkonových parametrov motora (Diagnostics of vehicles at engine power modifications)
28.Záležák Z., Bernát R., Kecskés N.Diagnostika vstrekovacích systémov Common Rail (Diagnostics of Common Rail injection systems)


Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 19. ledna 2020.