Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 20.02.2024
Datum do 21.02.2024
Název Odborný kurz - Základy tribotechniky a tribodiagnostiky 2024
Místo VIGVAM RESORT, 280 02 Němčice 152
Popis

Pořadatelé : TRIFOSERVIS s.r.o, Čelákovice
Odborný garant : p. Ondřej Švec, DiS., CTD,
TRIFOSERVIS s.r.o, Čelákovice
Určení kurzu : Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.
Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.
Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství, ale také pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.
Přípava k certifikaci : Zájemci mohou kurz využít jako přípravu pro certifikační zkoušku TECHNIK DIAGNOSTIK - TRIBODIAGNOSTIK dle ISO 17 024.
Úspěšné absolvování certifikační zkoušky opravňuje držitele certifikátu k užívání titulu CTD - certifikovaný technik diagnostik, za jménem!.
Další informace : Pozvánka a přihláška - Kurz tribotechnika 2024 (3 strany, 366 kB).