Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 04.12.2023
Datum do 07.12.2023
Název Odborný kurz - Technik diagnostik termografie - kategorie I
Místo Západočeská univerzita v Plzni, NTC, Teslova 11, 301 00 Plzeň
Popis

Pořadatel : Západočeská univerzita v Plzni, NTC
Odborný garant : prof. Ing. Milan Honner, Ph.D., CTD,
Západočeská univerzita v Plzni, NTC
Určení kurzu : Cílem kurzu je připravit účastníky na úspěšné složení certifikační zkoušky dle požadavkového listu na uchazeče o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik termografie - kvalifikační kategorie I (ACM DTO CZ).
Osoby, klasifikované pro kategorii I, jsou kvalifikované pro provádění infračervených termografických měření v souladu s ustavenými a uznávanými postupy.
Přípava k certifikaci : Zájemci mohou kurz využít jako přípravu pro certifikační zkoušku TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE dle ISO 17 024.
Úspěšné absolvování certifikační zkoušky opravňuje držitele certifikátu k užívání titulu CTD - certifikovaný technik diagnostik, za jménem!.
Další informace na : Odborný kurz - Technik diagnostik termografie - kategorie I