Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 03.10.2023
Datum do 04.10.2023
Název XXVI. mezinárodní vědecká konference "DIS 2023"
Místo Hotel Centrum (Dom techniky), Južná trieda 2/A, Košice, Slovenská republika
Popis

Pořadatelé :Asociácia technických diagnostikov SR, Košice
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Slovenská spoločnosť údržby, Bratislava
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, Bratislava
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Bratislava
Odborní garanti : doc. Ing. Viera Peťková, PhD.,
prezident ATD SR, eustream, a.s., Nitra
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček,
víceprezident ATD ČR, z.s., Ostrava, FS TU v Liberci
Ing. Gabriel Dravecký, PhD.,
předseda SSÚ, Bratislava
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,
KBaKP, SjF TU v Košicích
Vědecký výbor konference : doc. Ing. František Helebrant, CSc.,
FS VŠB-TU Ostrava, FS
Ing. Branislav Kyseľ, PhD.,
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Ing. Rudolf Hrivík, PhD.,
ReDiGo, s.r.o., Nitra
Ing. Roman Jedlička,
SE, ENEL, a.s., AE Bohunice o.z.
Ing. Peter Tirinda, CSc.,
B & K s.r.o., Bratislava
Ing. Dušan Gerlachovský,
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava
Ing. Dušan Paulišin, PhD.,
Spinea Technologies, s.r.o., Prešov
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.,
SSÚ, Bratislava
Témata konference :
  • technická diagnostika jako podpora Industry 4.0,
  • normalizace v oblasti prediktivní údržby,
  • progresivní a nedestruktivní metody,
  • bezpečnost strojů a kybernetická bezpečnost,
  • experimentální metody,
  • bezpečná a zdravá práce v digitální době,
  • digitalizace v řízení podniku,
  • digital business model a udržitelnost.
Další informace :Pozvánka - dis2023.pdf (4 strany, 2.842 kB) nebo na http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/aktivity/dis.