Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 27.01.2009
Datum do 28.01.2009
Název 28. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2009 - Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení
Místo Hotel RELAX, Rožnov pod Radhoštěm
Popis

Pořadatelé : Asociace technických diagnostiků ČR, o.s., Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Záštita nad akcí : prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
Odborní garanti : Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Vladislav Marek
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
Ing. Tadeáš Lipus
SKF Ložiska, a.s., Praha, prac. Ostrava
Ing. Radim Falc
dif spol. s r.o., Bohumín
doc. Ing. Karel Chmelík
FEI, VŠB-TU Ostrava