Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 03.02.2015
Datum do 04.02.2015
Název 34. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2015
Místo Hotel HARMONIE I, Luhačovice
Popis

Pořadatelé : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s., Ostrava
Záštita nad akcí : prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
vedoucí Katedry 340, VŠB-TU Ostrava
Odborní garanti : Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Ing. Vít Pavlík
ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň
Ing. Ladislav Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
FEI, VŠB-TU Ostrava
Organizační garanti : Ing. Jan Blata, Ph.D.
FS, VŠB-TU Ostrava
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, o.s., Ostrava
Mediální partneři : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ a ÚDRŽBA průmyslového podniku

Logo tribotechnika tribotechnika - časopis o trení, opotrebovaní a mazaní

Logo Automa AUTOMA - časopis pro automatizační techniku

Logo Elektro a trh Elektro a trh - odborný česko-slovenský elektrotechnický časopis
Další informace: Po několika letech strávených v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm se organizátoři rozhodli pro změnu místa a nově se konference konala v hotelu HARMONIE I v Luhačovicích. Obavy organizátorů, zda si účastníci najdou do Luhačovic cestu, se ukázaly jako zbytečné a na prezenční listiny 34. ročníku mezinárodní vědecké konference „DIAGO 2015“ bylo včetně organizátorů nakonec zapsáno celkem 185 osob nejen z České republiky, ale významná část také ze Slovenska a Polska.
Beze změny naopak jako součást konference proběhla tradiční výstavka firem, které se v letošním roze zúčastnilo 9 společností a bylo také vydáno zvláštní číslo časopisu TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA z1/2015 s abstrakty mnoha zajímavých článků z oblasti technické diagnostiky, kdy vybrané z nich zazněly na konferenci formou přednášek. Jako součást tištěné části časopisu byl znovu elektronický CD nosič, na kterém jsou publikována plná znění všech článků, reklamy firem a také obrazová dokumentaceí z konference DIAGO 2014.
Nedílnou součástí podobných akcí jsou přátelská setkání účastníků a je tedy jasné, že konference DIAGO nemůže být vvyjímkou. Pondělní večerní setkání bylo spojeno nejen s ochutnávkou krajových jídel, ale také nápojů. V úterý po ukončení odborné části programu konference proběhlo v sálech hotelu HARMONIE I tradiční odborné diskusní fórum se zajímavým společenským programem, dobrým jídlem a pitím a živou hudbou. Škoda, že prostorného tanečního parketu nevyužilo více odvážných tanečníků.