Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 28.01.2014
Datum do 29.01.2014
Název 33. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2014
Místo Hotel RELAX, Rožnov pod Radhoštěm
Popis

Pořadatelé : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s., Ostrava
Záštita nad akcí : prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
vedoucí Katedry 340, VŠB-TU Ostrava
Odborní garanti : Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Vladislav Marek
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
Ing. Vít Pavlík
ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň
Ing. Ladislav Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
FEI, VŠB-TU Ostrava
Organizační garanti : Ing. Jan Blata, Ph.D.
FS, VŠB-TU Ostrava
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, o.s., Ostrava
Mediální partneři : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA průmyslového podniku
Logo tribotechnika tribotechnika - časopis o trení, opotrebovaní a mazaní
Další informace:Počáteční obavy organizátorů, že se ne právě růžová finanční situace firem a výrobních společností negativně projeví na zájmu o účast na konferenci, se naštěstí nepotvrdily a 33. ročníku mezinárodní konference DIAGO 2014 se nakonec znovu zúčastnilo více než 150 osob z České republiky, Slovenska a Polska.
Současně projevilo 13 firem svůj zájem představit novinky v oblastech měřící techniky a technologií v rámci již tradičního představení firem při zahájení konference, na výstavce firem nebo formou reklamy ve sborníku konference, který byl opět vydán jako zvláštní číslo časopisu TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA z1/2014 a jehož součástí byly všechny příspěvky účastníků. Také v letošním roce byly součástí tištěné části anotace článků a jejich plné znění bylo publikováno elektronicky na CD nosiči společně s obrazovou dokumentací z konference DIAGO 2013.
V letošním roce jsme sice vyřadili z programu pondělní setkání účastníků na Kolibě Kordulka, ale posezení v prostorách Hotelu RELAX za zvuků krajové kapely bylo určitě stejně přátelské. Následující den pak po ukončení odborné části programu konference proběhlo v sálech Hotelu RELAX dnes již tradiční odborné diskusní fórum se zajímavým společenským programem a živou hudbou.