Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 28.03.2012
Datum do 28.03.2012
Název Odborný seminář - "Maziva v energetice I"
Místo Pension LONY, Kozovazy 12, Mochov
Popis

Pořadatelé : TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s., Ostrava
Odborní garanti : p. Vladislav Marek,
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
Ing. Pavel Růžička,
TOTAL Česká republika s.r.o., Praha
Určení semináře : Cílem daného semináře bylo seznámit účastníky s mazivy doporučenými pro oblast energetiky.
Seminář si kladl za úkol zejména zodpovědět následující otázky a tématické okruhy :
  • typy a klasifikace turbínových olejů, oleje se zvýšenou únosností mazacího filmu a zesílenou oxidační stabilitou,
  • mazací oleje pro parní turbogenerátory a turbokompresory,
  • oleje pro plynové turbíny,
  • filtrace olejů - sledování čistoty turbínových olejů za provozu,
  • technická tribodiagnostika - monitorování technického stavu turbínových olejů,
  • praktické poznatky a zkušenosti z provozování maziv doporučených pro turbosoustrojí.
Součásti semináře :
  • konzultace k přednesené problematice,
  • diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře,
  • nabídka firemních materiálů, katalogů, technických informací,
  • možnost shlédnutí výstavy historických „socialistických“ vozidel.