Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 05.10.2011
Datum do 06.10.2011
Název XIV. ročník mezinárodní vědecké konference "DIS 2011"
Místo Hotel Yasmin, Tyršovo nábřeží 1, Košice, Slovenská republika
Popis

Pořadatelé : Asociace technických diagnostiků SR, Košice
Technická univerzita v Košicích
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s., Ostrava
Slovenská společnost údržby, Bratislava
Svaz slovenských vědecko-technických společností, Bratislava
Odborný garant : Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
prezident ATD SR a vedoucí katedry KBaKP, TU v Košicích
Témata konference :
  • vibrodiagnostika
  • elektrodiagnostika
  • tribodiagnostika
  • termovize
  • normalizace v oblasti technické diagnostiky
  • experimentální metody a spolehlivost
  • technická diagnostika
  • bezpečnost technických systémů
  • systémy údržby - nové trendy v praxi
  • nové trendy v oblasti technické diagnostiky
Další informace : http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/DIS/index.htm.