Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 07.06.2010
Datum do 07.06.2010
Název Setkání certifikovaných osob pro funkci TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE
Místo Hotel Skalský Dvůr, Lísek
Popis

Pořadatel : "TMV SS" spol. s r.o., Praha
Odborní garanti : Ing. Blanka Straková,
"TMV SS" spol. s r.o., Praha
Ing. Jiří Svoboda,
"TMV SS" spol. s r.o., Praha
Účast na semináři : Semináře se zúčastnilo 36 certifikovaných osob
Určení setkání : Setkání bylo zaměřeno obecně na certifikační proces, na požadavky pro získání vyšších kategorií, byly podány informace z ACM DTO. Účast na semináři byla pro účely recertifikace osob hodnocena 5–ti body (za jednodenní seminář). Účastníci mohli po ukončení semináře požádat o vydání potvrzení o účasti pořadatele, tedy “TMV SS“ spol. s r.o., Praha.