Kategorie II
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - termoKategorie II

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik termografie - Kategorie II (seznam certifikovaných osob)

Osoba, které je certifikovaná pro Kategorii II, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení a/nebo sestavování programů pro monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359. Osoba, která je certiifikovaná pro Kategorii II, musí být také kvalifikovaná pro výkon infračervené termografie podle zavedených a uznávaných postupů a způsobů. Osoba certifikovaná v Kategorii II musí mít všechny požadované schopnosti jako osoba v Kategorii I.

Osoba certifikovaná v Kategorii II je kvalifikovaná pro tyto činnosti:
  • určovat příslušnou termografickou techniku a znát její omezení (možnosti),
  • používat teorie termografie a techniky měření, včetně výkladu zjištěných výsledků měření,
  • stanovovat vhodný hardware a software pro přenosné a pevně instalované systémy,
  • stanovovat (určovat) diagnostiku závad,
  • doporučovat vhodná nápravná opatření (přímo v terénu),
  • provádět rozšířené úkony pro získání a vyhodnocení obrazu (obraz, vývoj, „střih“, odečítání, statistický rozbor, atd.),
  • používat všeobecně uznávanou moderní techniku pro infračervenou termografii a diagnostiku závad ve shodě se stanovenými postupy,
  • tvořit zprávy o podmínkách (pracovních stavech) zařízení, diagnostice závad, korekčních zásazích a efektivitě nápravných opatření (oprav),
  • dávat poučení a technické příkazy (provádět řízení) certifikovaným osobám Kategorie I.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii II

Ing. Blata Jan, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostravaplatnost od : 30.11.2012
platnost do : 08.09.2025
Hanzl Martin, NET4GAS, s.r.o., Prahaplatnost od : 01.12.2006
platnost do : 01.12.2027
Bc. Kostelecký Milan, TEDIKO, s.r.o. Chomutovplatnost od : 01.12.2006
platnost do : 01.12.2027
Ing. Kuboš David, "TMV SS" spol. s r.o., Prahaplatnost od : 01.12.2006
platnost do : 01.12.2027
Petráň Pavel, "TMV SS" spol. s r.o., Prahaplatnost od : 30.11.2012
platnost do : 16.05.2027
Richter Jan, Chomutovplatnost od : 25.05.2012
platnost do : 15.05.2028
Ing. Sládeček Stanislav, SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., Bratislava, Slovenskoplatnost od : 13.05.2016
platnost do : 13.05.2026
Ing. Straka Václav, "TMV SS" spol. s r.o., Prahaplatnost od : 22.05.2009
platnost do : 25.11.2027
Ing. Svoboda Štěpán, SpektraVision s.r.o., Nupakyplatnost od : 01.12.2006
platnost do : 01.12.2027
Zítek Pavel, "TMV SS" spol. s r.o., Prahaplatnost od : 05.11.2010
platnost do : 25.11.2027

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 29. února 2024.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.