Kategorie III
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - vibroKategorie III

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Specialista vibrační diagnostiky - Kategorie III

Osoby, které jsou certifikované pro Kategorii III, jsou kvalifikované pro provádění a/nebo řízení a/nebo sestavování programů pro monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1. Personál, který je klasifikován pro Kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu klasifikovaného pro kategorii I a kategorii II.

Osoba certifikovaná v Kategorii III musí být kvalifikovaná také pro tyto činnosti:
 • výběr odpovídající metody analýzy vibrací strojů, specifikování odpovídajícího přístrojového technického vybavení a programů,
 • měření a diagnózu jednokanálových frekvenčních spekter i grafů v časovém oboru, jako jsou časové vlny a orbity, jak za ustálených, tak za neustálených provozních podmínek, s nebo bez fázové spouště,
 • sestavení programů pro monitorování vibrací, včetně určení strojů na periodické/trvalé monitorování, četnosti zkoušení a plánů tras,
 • sestavení programů pro specifikaci úrovní vibrací a přejímacích kritérií pro nové stroje,
 • měření a analýzu základních provozních tvarů kmitu,
 • pochopení a schopnost řídit použití alternativních metod pro monitorování stavu, jako je akustická emise, termografie, analýza napájecího proudu motorů a analýza olejů,
 • doporučování nápravných zásahů v provozu, jako je vyvažování, ustavení a výměna částí strojů,
 • schopnost používat obálku zrychlení (demodulaci),
 • provádění provozního vyvažování ve dvou rovinách,
 • organizační záležitosti související s vibrační diagnostikou,
 • připravování zpráv pro odpovídající personál o stavu strojů, doporučeném nápravném zásahu a zprávy o efektivnosti oprav,
 • poskytování instrukcí uchazečům a jejich technického vedení v oboru vibrací.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii III

Abrahám Bohumil, ČEZ a.s., JE Dukovany
číslo certifikátu : 336, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Ing. Balek Luboš, NET4GAS, s.r.o., Praha
číslo certifikátu : 280, kategorie : III
platnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2020
Bísek Jan, Sokolov
číslo certifikátu : 705, kategorie : III
platnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2022
Ing. Czapek Petr, OKD a.s., Centrum servisních služeb, Orlová
číslo certifikátu : 276, kategorie : III
platnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2020
Ing. Doležal Jiří, ČEZ, a.s., Elektrárna Temelín, Praha
číslo certifikátu : 1006, kategorie : III
platnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2021
Bc. Fierla Jaroslav, ESOS Ostrava, s.r.o., Ostrava
číslo certifikátu : 277, kategorie : III
platnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2020
Ing. Geist Luboš, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava
číslo certifikátu : 654, kategorie : III
platnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2021
doc. Ing. Helebrant František, CSc., VŠB-Technická univerzita Ostrava
číslo certifikátu : 292, kategorie : III
platnost od : 14.09.2001
platnost do : 14.09.2020
Ing. Holek Martin, Ph.D., Česká rafinérská a.s., Litvínov
číslo certifikátu : 1017, kategorie : III
platnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2021
Holek Tomáš, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava
číslo certifikátu : 1009, kategorie : III
platnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2021
Hyneš Milan, SKF CZ, a.s., Praha,, ext. spolupracovník, Most
číslo certifikátu : 706, kategorie : III
platnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2022
Jareš Miroslav, ČEZ a.s., Elektrárny Chvaletice
číslo certifikátu : 343, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Kladný Miroslav, Mondi Štětí, a.s., Štětí
číslo certifikátu : 831, kategorie : III
platnost od : 25.01.2007
platnost do : 25.01.2018
Bc. Klus Martin, AmpluServis, a.s., Ostrava - Třebovice
číslo certifikátu : 1010, kategorie : III
platnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2021
Kölblová Dagmar, Mondi Štětí, a.s., Štětí
číslo certifikátu : 1574, kategorie : III
platnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2017
Ing. Křepela Jan, Ph.D., Wikov MGI, a.s., Hronov
číslo certifikátu : 1572, kategorie : III
platnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2017
Bc. Křivohlavý Jan, Jan Křivohlavý, Pelhřimov - Moraveč
číslo certifikátu : 765, kategorie : III
platnost od : 27.04.2006
platnost do : 27.04.2022
Ing. Labaj Jiří, Ing. Jiří Labaj, Ostrava
číslo certifikátu : 646, kategorie : III
platnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2021
Ing. Lazar Lubomír, Profess, spol. s r.o., Plzeň, pob. Brno
číslo certifikátu : 711, kategorie : III
platnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2022
Ing. Lipus Jan, ČEZ a.s., JE Dukovany
číslo certifikátu : 1575, kategorie : III
platnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2017
Ing. Lutovský Ladislav, ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov, Kadaň
číslo certifikátu : 345, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Macal Daniel, Coal Services a.s., Most
číslo certifikátu : 762, kategorie : III
platnost od : 27.04.2006
platnost do : 27.04.2022
Máslo Radek, ČEZ a.s., Elektrárny Poříčí, Trutnov
číslo certifikátu : 346, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Ing. Miškovská Ptáčková Soňa, ČEZ, a.s., Elektrárna Temelín, Praha
číslo certifikátu : 1007, kategorie : III
platnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2021
Ing. Mutina Vlastimil, Frýdek-Místek
číslo certifikátu : 1720, kategorie : III
platnost od : 21.10.2016
platnost do : 21.10.2021
Ing. Nahodil Petr, Siemens Electric Machines Drásov s.r.o., Drásov
číslo certifikátu : 1443, kategorie : III
platnost od : 28.02.2013
platnost do : 28.02.2021
Ing. Novák Jan, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
číslo certifikátu : 644, kategorie : III
platnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2021
Ing. Pala Jiří, DEZA a.s., Valašské Meziříčí
číslo certifikátu : 341, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Ing. Pavlík Vít, ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov, Kadaň
číslo certifikátu : 348, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Pokluda Erik, Ampluservis, a.s., Ostrava - Třebovice
číslo certifikátu : 1592, kategorie : II
platnost od : 13.12.2016
platnost do : 13.12.2021
Poskočil Miroslav, ČEZ a.s., Elektrárny Chvaletice
číslo certifikátu : 342, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Ripel Tomáš, ADASH spol. s r.o., Ostrava
číslo certifikátu : 657, kategorie : III
platnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2021
Ing. Rode Aleš, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava
číslo certifikátu : 1251, kategorie : III
platnost od : 17.12.2010
platnost do : 17.12.2021
Ing. Sadílek Jiří, ČEZ a.s., JE Dukovany
číslo certifikátu : 382, kategorie : III
platnost od : 20.06.2002
platnost do : 20.06.2021
Sedlák Jan, ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou
číslo certifikátu : 918, kategorie : III
platnost od : 13.09.2007
platnost do : 18.09.2020
Ing. Schneider Jiří, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava
číslo certifikátu : 655, kategorie : III
platnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2021
Sláma Stanislav, Vysoké učení Technické v Brně
číslo certifikátu : 208, kategorie : III
platnost od : 30.11.2000
platnost do : 30.11.2017
Ing. Stehlík Tomáš, Spectris Praha, spol. s r.o., Praha
číslo certifikátu : 710, kategorie : III
platnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2022
Šelepa Jaroslav, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.
číslo certifikátu : 383, úroveň : III
platnost od : 20.06.2002
platnost do : 20.06.2021
Ing. Šeremeta Ladislav, LAMI KAPPA spol. s r.o., Teplice
číslo certifikátu : 723, kategorie : III
platnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2022
Šmídl Radek, INELSEV Servis, s.r.o., Litvínov
číslo certifikátu : 715, kategorie : III
platnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2022
Špicar Tomáš, Mondi Štětí a.s., Štětí
číslo certifikátu : 832, kategorie : III
platnost od : 25.01.2007
platnost do : 25.01.2018
Tesař Petr, Petr Tesař, Praha
číslo certifikátu : 1573, kategorie : III
platnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2017
Ing. Truksa Michal, NET4GAS, s.r.o., Praha
číslo certifikátu : 279, kategorie : III
platnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2020
Ing. Všolák Jakub, ČEZ a.s., Praha
číslo certifikátu : 1362, kategorie : III
platnost od : 27.03.2012
platnost do : 27.03.2018
Ing. Zháňalová Jana, ČEZ a.s., JE Dukovany
číslo certifikátu : 339, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021
Zika Josef, ČEZ, a.s., Elektrárna Temelín, Praha
číslo certifikátu : 1008, kategorie : III
platnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2021
Zmeškal Jiří, ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov
číslo certifikátu : 347, kategorie : III
platnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2021

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 30. června 2017.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.