Spolupráce ATD ČR, z.s. a TRIBO, z.s.
InformaceSpolupráce ATD ČR, z.s. a TRIBO, z.s.

SPOLUPRÁCE ATD ČR, z.s. a TRIBO, z.s.

TRIBO, z.s., Ostrava získalo v roce 2010 finanční podporu z veřejných prostředků, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), na grantový projekt s názvem "Tvorba systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců strojírenských a hutních podniků v Moravskoslezském kraji".

Hlavním partnerem TRIBO, z.s., Ostrava, jako příjemce grantu, byla Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Mimo pracovníky výše uvedených organizací (TRIBO, z.s. a VŠB-TU Ostrava) se na realizaci grantového úkolu, tedy tvorbě jednotlivých vzdělávacích modulů, významnou měrou podílejí také odborníci sdružení v Asociaci technických diagnostiků ČR, z.s., zejména pak členové odborné skupiny tribodiagnostiky.


Logolink OPVK