Kategorie IV
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - vibroKategorie IV

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Specialista vibrační diagnostiky - Kategorie IV

Osoby, které jsou certifikované pro Kategorii IV, jsou kvalifikované pro provádění a/nebo řízení monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1 a všech typů měření a analýzy vibrací strojů. Personál, který je klasifikován pro Kategorii IV, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu klasifikovaného pro kategorii I, kategorii II a kategorii III.

Osoba certifikovaná v Kategorii IV musí být kvalifikovaná také pro tyto činnosti:
 • aplikování teorie vibrací a metod, včetně měření a interpretace vícekanálových spektrálních výsledků, jako jsou funkce frekvenční odezvy, fáze a koherence,
 • pochopení a provádění analýzy signálů, včetně znalosti zpracování v časovém a frekvenčním oboru, včetně orbit a jejich omezení,
 • určování vlastních frekvencí, tvarů módů vibrací a tlumení systémů, komponent a sestav,
 • určování provozních tvarů kmitu strojů a připojených konstrukcí a doporučování prostředků pro korigování,
 • používání obecně uznávaných moderních metod pro analýzu vibrací, pro identifikaci parametrů a pro diagnózu závad,
 • aplikování základních principů dynamiky soustavy rotoru a ložisek v diagnóze vibrací,
 • provádění základního provozního vyvažování ve dvou rovinách,
 • doporučování pokročilého vyvažování ve dvou rovinách pomocí příčinkových činitelů nebo kombinace statického a dvojicového vyvažování,
 • doporučování nápravných zásahů a nebo modifikací konstrukce, včetně výměny nebo opravy komponent, izolace, tlumení, změny tuhosti nebo změny hmotnosti,
 • poskytování technického vedení uchazečům v oboru vibrací,
 • interpretování publikovaných ISO pokynů pro technickou práci, mezinárodních norem a specifikací a hodnocení podle nich,
 • poznávání vibrací způsobených pulsacemi plynů ve strojích, jako jsou stroje s vratným pohybem a šroubové kompresory a měření nezbytných parametrů a doporučování prostředků pro nápravu,
 • doporučování nápravných zásahů u problémů s pružným uložením a u jiných problémů uchycení a základů.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii IV

Dr. Ing. Biloš Jan, soukromý poradce Ostravaplatnost od : 14.09.2001
platnost do : 21.05.2026
Kolář Lumír, SEW-EURODRIVE CZ s.r.o., Hostivice, pracoviště Ostravaplatnost od : 13.9.2001
platnost do : 28.02.2026
Ing. Křepela Jan, Ph.D., Wikov MGI, a.s., Hronovplatnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2027
Ing. Lipus Tadeáš, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostravaplatnost od : 04.10.2000
platnost do : 25.01.2028
prof. Dr. Ing. Němeček Pavel, Technická univerzita v Liberciplatnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2025
Ing. Rode Aleš, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostravaplatnost od : 17.12.2010
platnost do : 27.06.2027
doc. Dr. Ing. Tomeh Elias, Technická univerzita v Liberciplatnost od : 12.04.2005
platnost do : 27.04.2027

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 29. února 2024.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.