Kategorie III
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - vibroKategorie III

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Specialista vibrační diagnostiky - Kategorie III

Osoby, které jsou certifikované pro Kategorii III, jsou kvalifikované pro provádění a/nebo řízení a/nebo sestavování programů pro monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1. Personál, který je klasifikován pro Kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu klasifikovaného pro kategorii I a kategorii II.

Osoba certifikovaná v Kategorii III musí být kvalifikovaná také pro tyto činnosti:
 • výběr odpovídající metody analýzy vibrací strojů, specifikování odpovídajícího přístrojového technického vybavení a programů,
 • měření a diagnózu jednokanálových frekvenčních spekter i grafů v časovém oboru, jako jsou časové vlny a orbity, jak za ustálených, tak za neustálených provozních podmínek, s nebo bez fázové spouště,
 • sestavení programů pro monitorování vibrací, včetně určení strojů na periodické/trvalé monitorování, četnosti zkoušení a plánů tras,
 • sestavení programů pro specifikaci úrovní vibrací a přejímacích kritérií pro nové stroje,
 • měření a analýzu základních provozních tvarů kmitu,
 • pochopení a schopnost řídit použití alternativních metod pro monitorování stavu, jako je akustická emise, termografie, analýza napájecího proudu motorů a analýza olejů,
 • doporučování nápravných zásahů v provozu, jako je vyvažování, ustavení a výměna částí strojů,
 • schopnost používat obálku zrychlení (demodulaci),
 • provádění provozního vyvažování ve dvou rovinách,
 • organizační záležitosti související s vibrační diagnostikou,
 • připravování zpráv pro odpovídající personál o stavu strojů, doporučeném nápravném zásahu a zprávy o efektivnosti oprav,
 • poskytování instrukcí uchazečům a jejich technického vedení v oboru vibrací.

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii III

Abrahám Bohumil, ČEZ a.s., JE Dukovanyplatnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2026
Ing. Balek Luboš, NET4GAS, s.r.o., Prahaplatnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2025
Ing. Beneš František, ČEZ, a.s., JE Temelínplatnost od : 30.01.2017
platnost do : 25.09.2023
Ing. Blata Jan, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostravaplatnost od : 28.02.2013
platnost do : 20.07.2026
Ing. Czapek Petr, OKD a.s., Centrum servisních služeb, Orlováplatnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2025
Ing. Doležal Jiří, ČEZ, a.s., Elektrárna Temelín, Prahaplatnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2026
Bc. Fierla Jaroslav, ESOS Ostrava, s.r.o., Ostravaplatnost od : 13.09.2001
platnost do : 13.09.2025
Ing. Geist Luboš, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostravaplatnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2026
doc. Ing. Helebrant František, CSc., VŠB-Technická univerzita Ostravaplatnost od : 13.09.2001
platnost do : 14.09.2025
Ing. Holek Martin, Ph.D., NET4GAS, s.r.o., Prahaplatnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2026
Holek Tomáš, SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostravaplatnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2026
Hyneš Milan, SKF CZ, a.s., Praha,, ext. spolupracovník, Mostplatnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2027
Jareš Miroslav, ČEZ a.s., Elektrárny Chvaleticeplatnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2026
Kladný Miroslav, Mondi Štětí, a.s., Štětíplatnost od : 25.01.2007
platnost do : 25.01.2023
Bc. Klus Martin, AmpluServis, a.s., Ostrava - Třeboviceplatnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2026
Bc. Křivohlavý Jan, Jan Křivohlavý, Pelhřimov - Moravečplatnost od : 27.04.2006
platnost do : 27.04.2027
Ing. Kubáč Martin, SKF CZ, a.s., Prahaplatnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2027
Kuriak František, Mondi Štětí, a.s., Štětíplatnost od : 29.03.2022
platnost do : 29.03.2027
Ing. Labaj Jiří, Ing. Jiří Labaj, Ostravaplatnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2026
Lacko Eduard, Mondi Štětí, a.s., Štětíplatnost od : 29.03.2022
platnost do : 29.03.2027
Ing. Lazar Lubomír, Profess, spol. s r.o., Plzeň, pob. Brnoplatnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2027
Ing. Lipus Jan, ČEZ a.s., JE Dukovanyplatnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2027
Máslo Radek, ČEZ a.s., Elektrárny Poříčí, Trutnovplatnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2026
Ing. Nahodil Petr, Ing. Petr Nahodil, Lomniceplatnost od : 28.02.2013
platnost do : 28.02.2026
Ing. Novák Jan, Ph.D., Liberecplatnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2026
Ing. Pavlík Vít, ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov, Kadaňplatnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2026
Pokluda Erik, Ampluservis, a.s., Ostrava - Třeboviceplatnost od : 13.12.2016
platnost do : 13.12.2026
Poskočil Miroslav, ČEZ a.s., Elektrárny Chvaleticeplatnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2026
Ripel Tomáš, ADASH spol. s r.o., Ostravaplatnost od : 12.04.2005
platnost do : 12.04.2026
Ing. Samuel Petr, ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov, Kadaňplatnost od : 25.09.2018
platnost do : 29.01.2025
Sedlák Jan, ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavouplatnost od : 13.09.2007
platnost do : 18.09.2025
Sláma Stanislav, VUT v Brně, FSI, Brnoplatnost od : 04.10.2000
platnost do : 30.11.2027
Slapjums Dzintars, High Voltage Network, Lotyšskoplatnost od : 30.05.2013
platnost do : 30.05.2026
Ing. Stehlík Tomáš, Vibrotech s.r.o., Prahaplatnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2027
Ing. Šeremeta Ladislav, LAMI KAPPA spol. s r.o., Tepliceplatnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2027
Šmídl Radek, INELSEV Servis, s.r.o., Litvínovplatnost od : 12.01.2006
platnost do : 12.01.2027
Špicar Tomáš, Kyškoviceplatnost od : 25.01.2007
platnost do : 25.01.2023
Tesař Petr, Petr Tesař, Prahaplatnost od : 10.11.2014
platnost do : 10.11.2027
Ing. Všolák Jakub, ČEZ a.s., Prahaplatnost od : 27.03.2012
platnost do : 27.03.2023
Zika Josef, ČEZ, a.s., Elektrárna Temelín, Prahaplatnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2026
Zmeškal Jiří, ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřovplatnost od : 21.05.2002
platnost do : 21.05.2026

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 31. prosince 2022.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.