Kategorie III
CertifikaceSeznam certifikovaných osobTechnik diagnostik - termoKategorie III

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Technik diagnostik termografie - Kategorie III (seznam certifikovaných osob)

Osoba, která je certifikovaná v Kategorii III, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení programů monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1 a všech typů měření a analýzy strojů. Osoba, která je certifikovaná v Kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od osob certifikovaných v Kategorii I a Kategorii II a musí být také kvalifikovaná pro nejnáročnější aplikace současných metod termografické diagnostiky. Měla by poskytovat technické vedení diagnostikům nižších kategorií. Osoba certifikovaná v Kategorii III je kvalifikovaná pro přípravu a/nebo pro výkon všech druhů termografických měření a rozborů infračervené termografie podle zavedených a uznávaných postupů a způsobů.

Osoba certifikovaná v Kategorii III je kvalifikovaná pro tyto činnosti:
  • vyvíjet a zavádět termografické programy a procesy včetně určování strojů pro periodické/průběžné (on-line) monitorování, četnosti zkoušek, používaní progresivní moderní techniky, atd.,
  • stanovovat závažnost rozborů a platnost kritérií pro nová, provozovaná a závady vykazující zařízení,
  • vysvětlovat a vyhodnocovat návody, normy, specifikace a činnosti monitorování stavu,
  • určovat specifické zkušební metody, postupy a instrukce k jejich použití,
  • provádět prognostiku závad (jejich podmínek),
  • doporučovat všechny druhy termodynamických korekčních zásahů (zářením, prouděním, vedením),
  • doporučovat všechny typy korekčních zásahů (strojní inženýrství),
  • řídit certifikované osoby Kategorie I a II,
  • znát a používat jinou nebo doplňující techniku pro monitorování stavu zařízení (jako je vibrační analýza, akustická emise, rozbor elektrických veličin a rozbor olejů).

Seznam osob certifikovaných pro Kategorii III

prof. Ing. Honner Milan, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzniplatnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2026
doc. Ing. Pašek Jan, Ph.D., ČVUT v Praze, Stavební fakulta, Prahaplatnost od : 30.05.2008
platnost do : 30.05.2026
Ing. Svoboda Jiří, "TMV SS" spol. s r.o., Prahaplatnost od : 02.09.2006
platnost do : 02.09.2027

Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 29. února 2024.
Aktuální seznam osob certifikovaných v oborech Technické diagnostiky naleznete na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Držitelé certifikátů.