Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 06.02.2024
Datum do 07.02.2024
Název 41. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2024
Místo Hotel Flora, Olomouc
Popis

Pořadatelé : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Záštita nad akcí : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Patronát nad akcí : prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
Hlavní partner : Logo CEET Centrum energetických a environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., CTD - ředitel CEET
Odborní garanti : p. Ondřej Švec, DiS., CTD
TRIFOSERVIS s.r.o., Čelákovice
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., CTD
VŠB-TU Ostrava, FEI
Ing. Jakub Všolák, CTD
ČEZ, a.s., Elekrárna Štěchovice, Štěchovice
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D., CTD
Západočeská univerzita v Plzni, NTVC
Mgr. Marek Šeremeta, CTD
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
Organizační garant : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., CTD
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
Další informace ke konferenci:Podrobné informace ke konferenci DIAGO® 2024, včetně všech přihlášek, najdete zde.