Pozvánky
Kalendář akcíPozvánky

Datum od 04.05.2023
Datum do 16.06.2023
Název Odborný kurz MISTR ÚDRŽBY 2023 - VŠB-TU Ostrava
Místo Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FS
Popis

Pořadatel : Česká společnost pro údržbu, z.s., Praha
Spolupořadatelé : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FS
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
Informace k organizaci : Ing. Jan Hroch,
výkonný ředitel ČSPÚ, z.s., Praha
tel.: +420 732 385 196, e-mail: hroch@udrzba-cspu.cz
Kontakt na spolupořadatele : Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.,
tajemník ATD ČR, z.s., Ostrava
tel.: +420 603 782 998, e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz
Cíl výuky a tréninku : Cílem vzdělávání je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky na práci mistra údržby. Účastníci dostanou nejenom odpovědi na odborný obsah výše položených otázek, ale bude jim vysvětleno a objasněno mnoho dalších otázek z oblasti organizace a řízení údržby, motivace pracovníků, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav a počítačové podpory řízení údržby. Trénink probíhá pomocí případových studií a příkladů z praxe. V neposlední řadě je kladen důraz na uplatňování zásad ekonomického myšlení v managementu údržby.
Další informace na : Odborný kurz MISTR ÚDRŽBY 2023 - Ostrava