Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 24.10.2016
Datum do 25.10.2016
Název VIII. provozně zaměřené profesní setkání certifikovaných osob pro funkci „SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY“
Místo ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov II, Kadaň, kinosál
Popis

Pořadatel : Asociace technických diagnostiků ČR, z.s., Ostrava
odborná skupina vibrodiagnostiky
Hlavní partner : Logo Adash Adash, spol. s r.o.
Odborní garanti : Ing. Vít Pavlík (vit.pavlik@cez.cz),
ČEZ a.s., Kadaň
Ing. Tadeáš Lipus (tadeas.lipus@skf.com),
SKF CZ, a.s., Praha
Ing. Luboš Balek (lubos.balek@net4gas.cz),
NET4GAS, s.r.o., Praha
Organizační garanti : Ing. Vít Pavlík (vit.pavlik@cez.cz),
ČEZ a.s., Kadaň
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. (ladislav.hrabec@vsb.cz),
ATD ČR, z.s., Ostrava
Další informace :K setkání by se dalo lidově říci: „Nic nového pod sluncem“. Již tradičním místem provozně zaměřeného profesního setkání certifikovaných osob pro funkci SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY v podzimních měsících byl kinosál Elektrárny Prunéřov II v Kadani a účast kolem 50 osob.
Program opět „běžel jako po drátkách“ pod vedením vedoucího odborné skupiny vibrodiagnostiky Ing. Víti Pavlíka a jeho kolegů z Elektrárny Prunéřov II. Mimo celé řady velice zajímavých příspěvků z provozní praxe byla součástí odborného programu také prezentace firmy Adash, spol. s r.o., věnující se představení produktové řady společnosti, kterou zajímavým způsobem přednesl pan Tomáš Ripel.
Je potěšitelné, že v rámci odborné skupiny nepanuje mezi účastníky nějaká rivalita a že se k většině příspěvků zpravidla rozproudí bohatá diskuse.