Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 05.02.2013
Datum do 06.02.2013
Název 32. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2013
Místo Hotel RELAX, Rožnov pod Radhoštěm
Popis

Pořadatelé : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s., Ostrava
Záštita nad akcí : prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
vedoucí Katedry 340, VŠB-TU Ostrava
Odborní garanti : Ing. Jiří Svoboda
„TMV SS“, spol. s r.o., Praha
Vladislav Marek
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
Ing. Vít Pavlík
ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň
Ing. Ladislav Šeremeta
LAMI KAPPA, spol. s r.o., Teplice
doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
FEI, VŠB-TU Ostrava
Organizační garanti : Ing. Jan Blata, Ph.D.
FS, VŠB-TU Ostrava
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
tajemník ATD ČR, o.s., Ostrava
Mediální partner : Logo Ř&Ú ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA průmyslového podniku
Další informace:Jako organizátoři můžeme trochu neskromně říci, že také účast na letošním 32. ročníku mezinárodní konference DIAGO 2013 ukázala, že je konference natrvalo zapsaná v povědomí všech, kteří se v oblastech technické diagnostiky a příbuzných oborů pohybují.
Přes složité ekonomické podmínky se konference DIAGO 2013 nakonec zúčastnilo 158 osob nejen z České republiky, ale také Slovenska a Polska. Současně se různou formou, od představení firmy, účasti na výstavce nebo reklamou ve sborníku konference, prezentovalo celkem 11 firem. Také v letošním roce bylo jako součást konference vydáno zvláštní číslo časopisu TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA z1/2013, které přináší formou anotací a následně elektronicky na CD nosiči všechny příspěvky účastníků.
Neformální část konference byla opět vyplněna posezením v předvečer konference za zvuku cimbálové muziky a konzumace krajových specialit v Kolibě Kordulka a dostatečný prostor k přátelským diskusím byl také na závěr prvního dne konference při večerním diskusním fóru v sále a přilehlých částech Hotelu RELAX.