Programová komise
Orgány spolkuProgramová komise

ORGÁNY ATD ČR, z.s.

Programová komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ, Ostrava zvolená pro léta 2017 - 2020

doc. Ing. František Helebrant, CSc.
vedoucí komise
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
17. listopadu 15 / 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 324 388, mobil : +420 602 829 972
e-mail : frantisek.helebrant@vsb.cz
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
zástupce vedoucího komise
Technická univerzita v Liberci, FS
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
tel. : +420 485 353 442, mobil : +420 602 429 519
e-mail : pavel.nemecek@tul.cz
Ing. Jan Blata, Ph.D.
člen komise
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
17. listopadu 15 / 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
tel. : +420 597 324 580, mobil : +420 605 317 606
e-mail : jan.blata@vsb.cz
doc. Dr. Ing. Elias Tomeh
člen komise
Technická univerzita v Liberci, FS
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
tel. : +420 485 353 439, mobil : +420 603 938 429
e-mail : elias.tomeh@tul.cz
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
člen komise
Vysoké učení technické v Brně, FSI
Technická 2, 616 69 Brno
tel. : +420 541 142 435
e-mail : zuth@fme.vutbr.cz