Programová komise
Orgány spolkuProgramová komise

ORGÁNY ATD ČR, z.s.

Programová komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ, Ostrava zvolená pro léta 2017 - 2020

doc. Ing. František Helebrant, CSc.
vedoucí komise
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
zástupce vedoucího komise
Technická univerzita v Liberci, FS
Ing. Jan Blata, Ph.D.
člen komise
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS
doc. Dr. Ing. Elias Tomeh
člen komise
Technická univerzita v Liberci, FS
Ing. Daniel Zuth, PhD.
člen komise
Vysoké učení technické v Brně, FSI