Pohled zpět
Kalendář akcíPohled zpět

Datum od 16.03.2016
Datum do 16.03.2016
Název Odborný seminář - Obráběcí kapaliny
Místo Pension LONY, Kozovazy 12, 250 87 Mochov
Popis

Pořadatelé : TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
Odborná skupina TRIBODIAGNOSTIKA při Asociaci technických diagnostiků ČR, z.s.
Odborná skupina TRIBOTECHNIKA při České strojnické společnosti, z.s.
Patron akce : Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Praha
Odborní garanti : p. Vladislav Marek,
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
Ing. Pavel Růžička, Ph.D.,
TOTAL Česká republika s.r.o., Praha
Ing. Petr Kříž,
Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Praha
Určení semináře : Cílem daného semináře bylo prezentovat aktuální informace k často kladeným otázkám, jež podmiňují kvalitní proces obrábění součástí s minimálními provozními náklady :
 • Jak zvolit vhodný typ obráběcí kapaliny ?
 • Aplikovat obráběcí emulzi či řezný olej ?
 • Jaký typ obráběcí kapaliny volit vzhledem k obráběným materiálům , k typu obráběcí operace, k požadovaným provozním obráběcím podmínkám ?
 • Jak prodloužit životnost nástrojů ?
 • Jak prodloužit životnost obráběcích kapalin se zachováním kvalitního povrchu obrábění, jak minimalizovat provozní náklady ?
Součásti semináře :
 • prezentace základního přehledu v současné době nabízených typů obráběcích kapalin s příslušnými výkonovými parametry včetně multifunkčních kapalin,
 • prezentace zásad servisní údržby a tribotechnické diagnostiky obráběcích kapalin,
 • zásady TFM (Top Fluid Management) - aplikace obráběcích kapalin při řízeném systému jejich údržby, systémy mazání obráběcích strojů včetně mikromazání,
 • praktické ukázky úspěšně provozovaných obráběcích kapalin,
 • legislativa týkající se provozování obráběcích emulzí,
 • konzultace k přednesené problematice,
 • diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře,
 • nabídka firemních materiálů, katalogů, technických informací.