Dokumenty k přihlášení
CertifikaceDokumenty ke staženíDokumenty k přihlášení

CERTIFIKAČNÍ MÍSTO ATD ČR, z.s.

Dokumenty k podání žádosti o certifikaci / recertifikaci osob na funkci "Technik diagnostik":

Žádost o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik
(dokument Instrukce kvality ZK 12a ACM DTO CZ, aktualizace 01.09.2016)
ZK12a-ZoC.pdf
(1 strana, 129 kB)
Dotazník pro uchazeče o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik
(dokument Instrukce kvality ZK 13a ACM DTO CZ, aktualizace 01.09.2016)
ZK13a-DpUoC.pdf
(6 stran, 143 kB)
Žádost o recertifikaci osob pro funkci Technik diagnostik
(dokument Instrukce kvality ZK 16a ACM DTO CZ, aktualizace 01.09.2016)
ZK16a-ZoR.pdf
(1 strana, 126 kB)
Dotazník pro recertifikaci / pro dozor nad držitelem certifikátu pro funkci Technik diagnostik
(dokument Instrukce kvality ZK 15a ACM DTO CZ, aktualizace 01.09.2016)
ZK15a-DpRpDnDC.pdf
(2 strany, 137 kB)
Bodová tabulka pro recertifikaci od posledního vydání platnosti certifikátu
(dokument Instrukce kvality ZK 17a ACM DTO CZ, aktualizace 01.09.2016)
ZK17a-BTpR.pdf
(1 strana, 140 kB)
Vyšetření zrakové schopnosti pro uchazeče o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik termografie
(dokument Instrukce kvality ZK 19 ACM DTO CZ, aktualizace 01.09.2016)
ZK19-VZS.pdf
(1 strana, 128 kB)
Ceník služeb ACM DTO CZ
(dokument ACM DTO CZ, aktualizace 01.11.2015)
ZK14a-Cenik.pdf
(1 strana, 133 kB)

Aktuální informace k certifikaci / recertifikaci osob v oborech Technické diagnostiky (Požadavkové listy a další potřebné formuláře) naleznete také na stránkách ACM DTO CZ Ostrava - Nabídka certifikací.