SŠP TRIFOSERVIS V. Marek
Kurzy a školeníOdborné kurzy TriboSŠP TRIFOSERVIS V. Marek

ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ ATD ČR, z.s.

Odborné kurzy v oblasti Tribodiagnostiky

Schválené školicí pracoviště Vladislav Marek, TRIFOSERVIS Čelákovice

Schválené školicí pracoviště Vladislav Marek, TRIFOSERVIS Čelákovice nabízí odborný kurz „Základy tribotechniky a tribodiagnostiky“, který je pořádán ve spolupráci s ATD ČR, z.s. a jehož náplň je plně v souladu s požadavky normy ČSN ISO 18436 - 4 a 5, ČSN ISO 13372 a ČSN ISO 18436 - 1. pro udělování certifikace profesní způsobilosti. Tento certifikát s mezinárodní platností můžete získat po absolvování uvedeného kurzu a následné certifikační zkoušce na ACM DTO CZ (Akreditované certifikační místo Domu techniky Ostrava), se kterým je daný certifikační proces naplňován.

Odborný kurz „Základy tribotechniky a tribodiagnostiky“ je zpravidla rozdělem do dvou dvoudenních bloků, kdy 1. soustředění probíhá v každém kalendářním roce zpravidla v druhé polovině února a 2. soustředění následně v druhé polovině března.

Datum nejdříve zahajovaného odborného kurzu naleznete na: http://www.trifoservis.cz/skoleni.php. Stalo se již pravidlem, že datum zahájení kurzu (první dvoudenní blok) a datum pokračování kurzu (další dvoudenní blok) bývají určeny po dohodě všech účastníků.

Je naprosto zřejmé, že určené datum prvního dvoudenního bloku nemusí vyhovovat všem účastníkům a že z objektivních důvodů (nemoc apod.) se nebude moci někdo zúčastnit. Tyto případy nic nemění na možnosti absolutoria kurzu, protože všichni účastníci obdrží dostatek studijních podkladů, které umožní formou samostudia úspěšné dokončení kurzu.

Kontakty: