Kolektivní členové - rok 2019
ČlenstvíKolektivní členstvíKolektivní členové - rok 2019

ČLENSTVÍ V ATD ČR, z.s.

Kolektivní členové - rok 2019

Logo ČEZ ČEZ, a.s.Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
e-mail : michal.suchomel@cez.cz
Seznam osob: Abrahám Bohumil, Ing. Beneš František, Ing. Doležal Jiří, Ing. Hasníková Martina, Jareš Miroslav, Ing. Kolčaba Josef, Ing. Konvička Tomáš, Ing. Lipus Jan, Máslo Radek, Ing. Miškovská Ptáčková Soňa, Ing. Moule Jaroslav, Ing. Olszar Kamil, Ing. Pavlík Vít, Poskočil Miroslav, Ing. Sadílek Jiří, Ing. Samuel Petr, Ing. Suchomel Michal, Bc. Sysel Petr, Ing. Šedivý Martin, Šelepa Jaroslav, Ing. Šifalda Martin, Šindelář Jan, Ing. Všolák Jakub, Ing. Zháňalová Jana, Zíka Josef, Zmeškal Jiří
Logo NET4GAS NET4GAS, s.r.o.Na Hřebenech II 1718/8, P. O. Box 22, 140 21 Praha 4 - Nusle
tel. : +420 220 225 018
e-mail : lubos.balek@net4gas.cz
Seznam osob: Ing. Balek Luboš, Ing. Farský Ladislav, Hanzl Martin, Krejčí Jiří, Ing. Skoupý Aleš, Ing. Truksa Michal
Logo SKF SKF CZ, a.s.U Měšťanského pivovaru 7, Pošt. přihr. 19, 170 04 Praha 7
tel. : +420 234 642 111, +420 266 197 111
fax : +420 234 642 415, +420 266 710 415
e-mail : tadeas.lipus@skf.com
Seznam osob: Ing. Geist Luboš, Holek Tomáš, Kolář Lumír, Ing. Kubáč Martin, Ing. Lipus Tadeáš, Ing. Rode Aleš, Ing. Schneider Jiří