Kontakt
Kontakt

KONTAKTNÍ ÚDAJE

sídlo : Asociace technických diagnostiků České republiky, zapsaný spolek
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172 / 15
708 33 Ostrava - Poruba
e-mail : info@atdcr.cz
IČO :
DIČ :
spisová značka :
15527701
CZ15527701
L 207 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., Ostrava - Poruba
č.ú. 18133661/0100
Nejsme plátcem DPH !
adresa pro korespondenci :Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Asociace technických diagnostiků České republiky, z.s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172 / 15
708 33 Ostrava - Poruba
kontaktní telefony :

Ing. František Vdoleček, CSc., prezident ATD ČR, z.s.
tel. : +420 541 142 202, +420 724 258 199

Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., tajemník, hospodář ATD ČR, z.s.
tel. : +420 597 324 600, +420 603 782 998